Υπηρεσίες

Η CONTROL LIFT ως διαπιστευμένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης, έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την πιστοποίηση νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων.

Με πάνω από 32.000 ελέγχους στο ενεργητικό μας και με τη δυνατότητα άμεσης διάθεσης του προσωπικού μας, καλύπτουμε τις ανάγκες μεγάλων πόλεων της επικράτειας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση και εμβάθυνση μας τόσο σε τεχνικά όσο και σε θεωρητικά – νομοθετικά θέματα, διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε ελεγκτικό και συμβουλευτικό επίπεδο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές και το έμπειρο προσωπικό μας θα προβεί στην άμεση εξυπηρέτησή σας