ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Η Δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  https://europa.eu
 • Το site του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ
  https://www.esyd.gr
 • Το site του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ
  https://www.elot.gr
 • Το site του Υπουργείου Ανάπτυξης
  https://ypoian.gr
 • Το site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
  https://www.ggb.gr
 • Το site της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – HELLAS CERT
  https://www.hellascert.gr
 • Το site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α)
  https://www.pomida.gr