Οι στόχοι μας

Ο κόσμος αλλάζει διαρκώς τόσο σε διεθνές όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και βάσει απρόβλεπτων παραμέτρων. Η οικονομία παρουσιάζει συνεχείς και έντονες διακυμάνσεις. Οι απαιτήσεις των πελατών αυξάνονται και μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα.

 

Οι αστάθμητοι παράγοντες πολλοί.

 

Κάποια πράγματα όμως παραμένουν σταθερά και οριοθετούν τους στόχους μας:

1. Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας: λειτουργώντας βάσει ISO/IEC 17020:2012 και ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την επιχειρηματική μας ηθική θέτουμε τις βάσεις για την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ικανοποίησης σας.

Ποιότητα= Εξέλιξη

2. Η ικανοποίηση των πελατών μας: ποιοτική και ταχεία εξυπηρέτηση με οικονομικά δεδομένα που κάλυπτουν την κάθε ιδιαιτερότητά σας.

Με προτεραιότητα τις ανάγκες σας

3. Η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της ενδοεταιρικής μας λειτουργίας: σεβόμενοι την αρχή ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το θεμέλιο λειτουργίας και ανάπτυξης κάθε συστήματος, θέτουμε ως βασική μας προτεραιότητα την διασφάλιση ενός άρτιου περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι μας διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να αφουγκράζονται και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας.

Με γνώμονα τον άνθρωπο

4. Η επέκταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας: να επεκτείνουμε είτε τα γεωγραφικά μας όρια είτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, προκειμένου να προσφέρουμε μια πιο σφαιρική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Με πυξίδα: το όραμα