Έλεγχοι Ανελκυστήρων

Όπως κάθε ολοκληρωμένο βιομηχανικό προϊόν που πρόκειται να δωθεί για χρήση, έτσι και οι ανελκυστήρες οφείλουν να ελέγχονται και να πιστοποιούνται για την ασφαλή λειτουργία τους ώστε να λάβουν σήμανση CE. Τα πιστοποιητικά (Αρχικού Ελέγχου) εκδίδονται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους και Κοινοποιημένους στην Ευρωπαική Ένωση Φορείς Ελέγχου Ανελκυστήρων.

 

Παράλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία [ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) & τις διορθώσεις των σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ 424/Β/10.03.2009] είναι υποχρεωτικός ο Περιοδικός Έλεγχος και ή έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού από διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχου, για όλους τους υφιστάμενους Ανελκυστήρες (παλαιότερους και νεότερους), ανά συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Περιοδικός Έλεγχος είναι μια διαδικασία παρόμοια με το ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική συντήρηση που γίνεται από τους συντηρητές.

 

Η νομοθεσία το ορίζει ξεκάθαρα.

 

Η ευθύνη και η απόφαση της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα σας είναι στα χέρια σας κι εμείς είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε σε αυτό.